Τεύχος 2 – Δεκέμβρης 2012

Εφημερίδα τοίχου τεύχος 2 Δεκέμβρης 2012

περιεχόμενα:
1. μεταλλεία χαλκιδικής: αγώγας ενάντια στο κέρδος και την εκμετάλλευση
2. η κατάληψη του σέρβερ
3. ταξικοί αγώνες στο ΙΚΕΑ