Για την «πάνω Λέσχη» του πολυτεχνείου

Αφίσα που κολλήθηκε και στις σχολές μας για τους ταξικούς διαχωρισμούς που προκύπτουν από τη «πάνω λέσχη» του Πολυτεχνείου.