Μπροσούρα R.A.W. CUTS

Άτομα από στέκια και σχήματα που δραστηριοποιούνται στις σχολές της αθήνας έχουμε φτιάξει το R.A.W. CUTS( rage against wage cuts) μια συνέλευση ενάντια στον υποκατώτατο μισθό. Η μπροσούρα μοιράστηκε σε 4000 αντίτυπα σε όλη την πόλη.

Η μπροσούρα σε pdf